A megteres.com keresztény videó portált a debreceni Lázár Egyesület működteti. Az egyesület önkéntesei magyar feliratozással elérhetővé tesznek külföldi evangelizációs videókat, bizonyságtételeket stb. Az egyesület továbbá adományok szervezésével szolgál, illetve imacsoportok szervezése és bizonyságok, gyógyulások dokumentálása, videóra vétele is a tevékenységeink között van.

Székhely: 4034 Debrecen, Létai út 62.

Adószám: 18569979-1-09

Szervezet nyilvántartási száma: 09-02-0002972

kapcsolat: Huri Beáta egyesületi elnök 20/577-7863  lazaregyesulet@gmail.com

Szervezet bemutatása:

A Lázár Egyesület célja keresztény missziós munka végzése a hátrányos helyzetű emberek szociális helyzetének és életkörülményeinek javítása által. A működés során célunk a gazdasági fenntarthatóság megalapozása. Az Egyesület olyan tevékenységekre helyezi a fókuszt, amelyek a közösségi szolgáltatások körébe tartoznak, de részben piaci alapokra helyezhetőek. A piaci alapra a szervezet tagjai úgy tekintenek, mint eszköz, forrás, amely gondoskodásra késztet: „A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” Zsidókhoz írt levél 13:16. Társadalmi oldalról stratégiai cél tehát a hátrányos helyzetű emberek szociális helyzetének és életkörülményeinek javítása. Ez a szinergia a fenntartható működésre is alapot szolgálhat.

Szervezet tevékenységei:

1. Szociális tevékenységek:
– esélyegyenlőségi programok megvalósítása, esélyegyenlőséget segítő szolgáltatások működtetése, komplex segítségnyújtás a rászoruló hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az életvitel javításában, a munkaerő-piaci re-integrációban, programokban és tevékenységekben való részvételhez
– szociális tevékenység végzése, az Egyesület működési területén élő, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt rászorult betegek egyéb szociális szolgáltatások keretében történő ellátása
– szociális projektek és pályázatok megvalósítása
– kapcsolattartás és együttműködés más hasonló tevékenységű civil szervezetekkel és intézményekkel, a helyi szociális és egészségügyi ellátás intézményeivel és az Egyesület munkáját támogató szervezetekkel
– hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása és a munkahelyteremtés lehetőségeinek kidolgozása
– önkéntesek foglalkoztatása szakmai gyakorlatszerzés érdekében
– az életminőség javítását elősegítő szolgáltatások nyújtása (kertgondozás)
– szociális karitatív segítségnyújtás, adományosztás
2. Egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységek:
– az egészséges életmód népszerűsítését célzó projektek kidolgozása, megvalósítása
-egészségnapok, prevenciós célú rendezvények szervezése és lebonyolítása
Az üzleti, társadalmi, szociális tevékenységek közötti szinergiák, kapcsolódási pontok bemutatása:
a kertgondozás, mint üzleti tevékenység jól kapcsolható a társadalmi felelősségvállaláshoz, és alkalmas a szociális
támogatásra, életminőséget javításra.

2018. évi közhasznúsági beszámoló:

OBHGEPI_PK_442_Lázár_Egyesület_3903972946698

2017. évi közhasznúsági beszámoló:

beszámoló 2017