Máté evangéliuma (Mt.)

Márk evangéliuma (Mk.)

Lukács evangéliuma (Lk.)

János evangéliuma (Jn.)

Az apostolok cselekedeteiről írt könyv (Ap. csel.)

Rómabeliekhez írt levél (Rm.)

A Korinthusbeliekhez írt I. levél (I. Kor.)

A Korinthusbeliekhez írt II. levél (II. Kor.)

A Galáciabeliekhez írt levél (Gal.)

Az Efézusbeliekhez írt levél (Ef.)

A Filippibeliekhez írt levél (Fil.)

A Kolossébeliekhez írt levél (Kol.)

A Thesszalonikabeliekhez írt I. levél (I. Thessz.)

A Thesszalonikabeliekhez írt II. levél (II. Thessz.)

Timótheushoz írt I. levél (I. Tim.)

Timótheushoz írt II. levél (II. Tim.)

Titushoz írt levél (Tit.)

Filemonhoz írt levél (File.)

Zsidókhoz írt levél (Zsid.)

Jakab apostol levele (Jak.)

Péter apostol I. levele (I. Pt.)

Péter apostol II. levele (II. Pt.)

János apostol I. levele (I. Jn.)

János apostol II. levele (II. Jn.)

János apostol III. levele (III. Jn.)

Júdás apostol levele (Júd.)

Jelenések könyve (Jel.)