A keresztény fegyverzet

Isten felruházott minket a Biblia által a keresztények fegyverzetével. A Sátán elleni harctól ugyan nem menekülhetünk meg, de bátorítson két ígéret. Az első, hogy a kereszten Krisztus már legyőzte Sátánt, és az Ő győzelme a miénk is. A második pedig az, hogy Isten teljes fegyverzettel lát el. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Pál teljes fegyverzetről beszél. Fegyvertárunknak legalább hat részét sorolta fel. Mindegyikre szükség van, mert Isten kovácsolta egységbe őket, és szerelte fel minden szükséges dologgal, tehát nem mellőzhetjük egyetlen darabját sem anélkül, hogy az egészet meg ne gyengítenénk.

Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. (Thess I. levél 5:8)

Efezus 6:11-17

11 Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben

12 Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

13 Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

14 Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját

15 felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével

16 Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát

17 Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

 

Videók:

Az ima a szellemvilágból nézve

A film nagyon tanulságos, az ima működését írja le a szellemvilágban. A filmben szerepel a keresztény fegyverzet és annak különleges funkciója is.

Szellemi küzdelem (9 részes videó)

Veszprémi keresztény közösség – Fóris Tamás.

1 .    A szellemvilágról

2.    Az ördög céljai, mesterkedései

3.- 8. A hat szellemi fegyver az efezusi levél alapján

9. Az Ima szerepe