Dícséretek

Az oldalon több keresztény dicsőítés, dal van videó formátumban. A dicsőítés modern zenei feldolgozás, amelyek gyülekezeti alkalmakon hangzanak fel. A Biblia Pál levele az efezusiakhoz 5:18-20 ezt írja: Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Halleluja ! – ennek a szónak tulajdonképpen a jelentése: ˝Dicsérjétek az Urat!˝.ez egy kifejezés az öröm és a hála kifejezésére. Ahogy a Zsoltárok könyve 150. -ben van írva:
Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán, Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával, Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

  Heaven’s Voices – Újszövetség Gyülekezet

Hillsong United

  Kutless

 Casting Crowns

Kari Jobe

Bethel music

Martini Edit

Dics-suli

 

Pintér Béla

Michael W Smith

Anikó és Ervin

Amaro Del

Dudás Endre

Kulcsszavak:

keresztény – dicsőítés – megtérés – videó – hit