Dícséretek

Az oldalon több keresztény dicsőítés, dal van videó formátumban. A dicsőítés modern zenei feldolgozás, amelyek gyülekezeti alkalmakon hangzanak fel. A Biblia Pál levele az efezusiakhoz 5:18-20 ezt írja: Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Halleluja ! – ennek a szónak tulajdonképpen a jelentése: ˝Dicsérjétek az Urat!˝.ez egy kifejezés az öröm és a hála kifejezésére.

Ahogy a Zsoltárok könyve 150. -ben van írva:

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;
Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;
Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.
Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

Hillsong United

Kutless

 Casting Crowns

Kari Jobe

squiggly

Bethel music

Martini Edit

squiggly

Dics-suli:

squiggly

squiggly

Pintér Béla:

squigglyMichael W Smith:

squiggly

Anikó és Ervin:

squiggly

Amaro Del (lejátszási lista a videó bal felső sarkában érhető el):

Dudás Endre (lejátszási lista a videó bal felső sarkában érhető el):

Kulcsszavak:

keresztény – dicsőítés – megtérés – videó – hit